« Symboliek van het paasverhaal: cycli van het leven»

Gepubliceerd op 30-03-2018

De dagen rond Pasen dragen voor mij altijd een bijzondere betekenis. Niet zozeer omdat ik gelovig ben opgevoed of omdat ik me altijd zo thuis voel bij de christelijke traditie. Dat komt omdat ik tijdens mijn eigen ziekte- en revalidatieproces meerdere malen herinnert werd aan de symboliek van het verhaal. Die symboliek wil ik hier delen, het kan je inspireren op jouw Eigen Wijze Weg.

Op ons levenspad worden wij geconfronteerd met diepte- en hoogtepunten, crisis en geluk, talloze keuzemomenten en afwegingen, uiteenlopende emoties, met tegenstellingen. We worden beproefd, verleid, uitgedaagd, waarbij we allemaal op onze eigen, unieke wijze onderweg zijn en ontdekken wat bij ons past en wat niet. De mens is onderweg naar zichzelf in al zijn veelzijdigheid. We proberen daarbij denk ik authenticiteit te ervaren en beleven, vanuit een verlangen naar eigenheid of oorspronkelijkheid. Dat wat authentiek is voelt als thuiskomen. De symboliek van het paasverhaal gaat over de weg naar dat ‘thuiskomen in onszelf’. Het is een weg van tegenstellingen, contrasten en overgave.

Cycli van het leven: het belang van de contrastervaring

De symboliek van het paasverhaal gaat over de cyclus van het leven, die van dood of sterven en weer geboren worden. Over de duisternis in jezelf betreden en weer opnieuw de weg naar het licht vinden. In het groot en klein beleven wij allemaal deze cyclus en ervaren we de symboliek van Pasen in ons leven meerdere keren. Het is altijd een proces van afscheid nemen, van beproeving, rouw, opschoning naar vernieuwing en herstel. Iets in ons sterft om het licht te schenken aan een volgende laag of bestaansvorm. Hierin schuilt het belang van de ervaring van tegenstellingen.

Ieder mens bestaat volledig in overeenstemming met de cyclus van het leven. Zelfkennis, het vergroten van bewustzijn wie je ten diepste bent, geeft jou een belangrijke en actieve rol in de betekenis die jij aan jouw leven en weg geeft. De cyclus van dood en wedergeboorte, van verbondenheid en onthechting, kan in ieder leven steeds opnieuw vorm krijgen en aandacht vragen. Waarvan nemen we dan afscheid, wat sterft er? Dat kunnen gedachten, verwachtingen, gedrag, emoties, personen, situaties zijn of identiteiten die je niet meer dienen. Iets waarmee je lange tijd verbonden bent geweest en wat je nu steeds meer blokkeert.

De cyclus is daarmee een helend proces, dat begint als je je bewust bent geworden van het oude en soms zelfs ‘ziekmakende’ of blokkerende in jou. Jouw schaduwkanten. Het is een pad van herinneren wat jou Eigen Wijze Weg is. Daar vindt je stabiliteit, vrede en overgave. Eenmaal verbinding met je eigen bron en oerkracht, geeft de opening om er altijd naar terug te kunnen keren.

‘Iemand met zijn eigen schaduw confronteren is hem zijn eigen licht laten zien.’ (Jung)

Onze schaduwkanten ontsluieren

De cyclus die het paasverhaal ons laat zien, van sterven en afscheid naar opnieuw opstaan en herboren worden, kent een innerlijke strijd. Het is de ervaring van tegenstellingen die ons erdoorheen trekt en bewust maakt. Van licht en donker, van dood en leven, van angst en hoop, van vrijheid en gevangen zitten, van overgave en controle, van twijfel en vertrouwen…Samen brengen die tegenstellingen of contrastervaringen inzicht, nieuw bewustzijn en een bewuster Zijn. Vaak leidt de climax tot openbaring, open baren is hier de nieuwe geboorte.

In ons eigen paasverhaal betreden we gebieden in onszelf, patronen, gedachten, emoties, verwachtingen, die onder vuur komen te liggen. Wat zeggen ze jou en klopt dit nog wel? Kan je al onderscheiden wat van jou is en wat opgelegd is of van een ander komt. Wat heb jij in je leven eigen gemaakt als overlevingsmechanisme? Wat herstelt jou van binnenuit en wat zorgt voor afbraak in jou? Juist wanneer we alle grip verliezen in het leven, breekt iets anders door. Dan kunnen wij komen tot overgave, hierin schuilt de opening naar nieuw weten en vertrouwen.

Vrijheid in jezelf!

Tegenstellingen en contrastervaringen komen in het paasverhaal dus symbolisch naar voren. Ze creëren bewustzijn, scherpen je blik en leren je onderscheiden dat er zonder donker geen licht is. De contrastervaring leert je steeds opnieuw te kijken met een andere bril. Wanneer tegenstellingen bewustzijn creëren gaat dat altijd toetsend, schurend, ontdekkend, vormend en loslatend. Het is een pad van weerstand en pijn doorvoelen, maar ook van vreugdevolle ontdekkingen en herstel. Een pad waarop je aan je diepste zelf herinnert wordt en binnen al die emoties, weerstanden en angstige momenten een enorme vrijheid begint te voelen en toe te laten in jezelf!

1522415180526afef84edad35ab93890639befeb55.jpg