« Ben jij een hedendaags mysticus? Mystieke ervaringen van nu.»

Gepubliceerd op 14-01-2018

Mystiek, het is overal, maar niet iedereen ervaart dat. Het is een woord dat vaak iets mysterieus, geheimzinnigs, sereens oproept, iets van buiten deze wereld en toch ook van binnen heel dichtbij. Het is die ervaring die ver weg dichtbij brengt, boven laat samenkomen met beneden en een moment waarin tijd en ruimte overstegen worden. Het onaanraakbare wordt even heel concreet, intiem kenbaar gemaakt. Het is persoonlijk en kan je treffen in het gewone alledaagse leven.

Mystiek: van alle tijden

Voor mij gaat de mystieke ervaring over het uitdrukken van wie je bent, zelfmanifestatie. Uiting geven aan je eigenheid of authenticiteit vraagt om verbinding met je eigen bron van wijsheid. Het is een ankerpunt waar je altijd naar kunt terugkeren, van waaruit je helder kunt waarnemen wat bij je past en wat niet. Voor sommigen ligt dat punt in hun buik, voor andere is het hun hart, maar je kunt ook een verbinding herkennen die van buiten naar binnen komt en andersom. Een verbinding met je hogere zelf, je goddelijke zelf, het goddelijke in jou, je bewustzijn en zo verder.

Mystiek gaat eerst en vooral over een persoonlijke en unieke beleving van dat wat innerlijk bij je leeft of bij je binnenkomt en voelt als waar, helder en liefdevol. Die beleving of ervaring roept vervolgens in jou om tot uitdrukking gebracht te worden.

Hoewel de mysticus vaak gevangen zit in het gat tussen de ervaring en de uiting ervan, lijkt er ook altijd een bepaalde urgentie te zijn om juist te uiten wat je hebt ervaren. De innerlijke beleving vraagt om gemanifesteerd te worden in een vorm. Of dat nu woorden zijn, muziek, iets dat je maakt zoals een schilderij of een beeld maakt niet uit. Ieder kent zijn eigen uitingsvorm, het is alles wat je uitdraagt vanuit je eigen bron. De mystieke ervaring is van alle tijden en kan bij alle mensen voorkomen.

Luisteren naar je innerlijke stem

Zelf vond ik mijn bijzondere ervaringen, beelden en geluiden vroeger maar onhandig en niet iets wat ik gemakkelijk zomaar deelde. Later werd het zelfs een last en wist ik niet wat ik met alle informatie moest. Aangezien ik die nog niet goed kon filteren en terugbrengen naar waar die vandaan kwam of thuishoorde, zocht ik alternatieve vluchtroutes en raakte mijn hoofd overvol. Mijn vertrouwen in de bijzondere ervaringen, ontmoetingen en boodschappen die ik had gekregen, kwam op de achtergrond te staan. Maar het tij keerde. Na hevige en ook pijnlijke opschoningsprocessen werd het stiller en kon ik echt naar mijzelf gaan luisteren.

Naarmate de uitwendige wereld om me heen stiller wordt,

ontwaakt een hele inwendige wereld in mij. (Ludwig von Beethoven)

Nu zijn mijn mystieke ervaringen, mijn helderhoren en heldervoelen mijn kracht. Ik omarm ze! Misschien herken je ze en ben jij eigenlijk ook een mysticus van nu. Steeds meer mensen vertellen over hun bijzondere ervaringen, dromen, visioenen, de boodschappen die ze doorkregen. De mystieke ervaring van nu treft niet voor niets steeds meer mensen. Er is zoveel transformatie gaande en bewustwording, dat het ook steeds meer mogelijk is voor hogere dimensies om met ons te communiceren. Misschien merk je dat dit ook in jouw leven aandacht vraagt.

Hoe ga jij om met jouw mystieke ervaringen?

Het moment waarin de buitenwereld even stil wordt en je innerlijke leefwereld van zich laat horen, kan je enorm gidsen op je pad. Geef gehoor aan je innerlijke stem wanneer die zich kenbaar maakt in jou. We kunnen zoveel met onze mystieke ervaringen, door te luisteren naar die innerlijke stem. Het is niet altijd gemakkelijk, dat weet ik. Het is een grote en permanente oefening in vertrouwen. Er komt altijd antwoord, alleen niet altijd het antwoord dat je verwacht.

Een boodschap of openbaring, jouw specifieke antwoord, kan in vele vormen tot je komen. In principe altijd afgestemd op jou, zodat jij het begrijpt. Jouw mystieke ervaringen zijn altijd helend voor jou, want speciaal voor jou bedoelt. Het is meer dan een woord, een geluid, een beeld, een object. Het is energie die door meerdere lagen heen breekt en zich kan kenbaar wil maken aan jou. Een energie die vertrouwen wil geven.

Mystagogie: een inwijding

Mystieke ervaringen zijn als unieke momenten die opening willen geven aan een bijzonder proces in jou. Dit noem je een mystagogisch proces, de vrije ruimte in jezelf betreden, jezelf ontmoeten en openbaren. In mijn ogen een proces wat altijd doorgaat. Mystagogie staat voor een soort (levenslange) inwijding in het mysterie van jouw eigenheid, jouw ziel, jouw wijsheid. Het wordt ook wel verwoord als het binnengeleid worden in de persoonlijke ervaring van het mysterie van je ziel en het mysterie van het goddelijke. De basis is dat jij jezelf leert kennen op je eigen wijze weg. Jij wijdt jezelf als het ware in tijdens jouw leven. Dat doe je in verbinding met een groter geheel waar je deel van uit maakt.

De mystieke ervaring en het mystagogische proces van iedereen zijn zo waardevol, omdat zij juist in elkaars verschillen en authenticiteit hun gelijke herkennen. Zij bevestigen de veelheid, de diversiteit, om daarin de rijkdom en volheid van het goddelijke of universele te herkennen.

Open jouw manifestatiekracht!

Alleen jij voelt of hoort je eigen innerlijke stem. Een mysticus, zoals jij, bevindt zich ten volle in het alledaagse aardse leven. Daar beleef, ervaar en creëer je. Door jouw ruimte in te nemen, jezelf te manifesteren, ontstaat nieuwe dynamiek, beweging, doorstroming en vrijheid. Hiermee geef jij het heilige vorm en raakt het aardse bezield!

5741516111295cd086d479e0ad74bd3c76a2ad2775797.jpg