« Eigenwijze patronen of je Eigen Wijze Weg?»

Gepubliceerd op 02-04-2017

Authentiek zijn betekent niet - dat doen wat je altijd al deed. Eigenheid omarmen wil niet zeggen - dat je moet vasthouden aan ingesleten patronen en overtuigingen. Een gelukkig leven is geen -maakbaar leven, voorspelbaar en vastgelegd binnen jouw strakke kaders van verwachtingen en eisen. Wat dan wel? Een leven waaraan jij zin en betekenis kan toekennen, waarin je keuzes kunt blijven maken en in beweging kunt blijven….

Wat betekent dat nu eigenlijk je Eigen Wijze Weg gaan en hoe doe je dat? Ik begin bij deze vraag, voor mij een kernzin en vandaar ook de naam die ik aan mijn praktijk heb gegeven. Je eigen weg gaan doelt hier niet op een egoïstische keuze waar alleen jij baat bij hebt. Het is ook geen vluchtroute. Bijvoorbeeld door je altijd te verschuilen achter de uitspraak ‘ik doe het op mijn manier en dat is de enige die ik ken.’ Of ‘ik ben nu eenmaal wie ik ben’, ‘dat doe ik altijd zo’…Wat benadruk jij meestal als eigenheid en typisch jij, maar zijn eigenlijk patronen waaraan jij je vastklampt? Waar ligt de beïnvloeding en afleiding op de loer?

Robotgedrag en programmering

Veel mensen zijn niet meer geïnteresseerd in het kleine, alledaagse of er zelfs bang voor. We zijn snel verveeld en dan ligt piekeren op de loer. En de leegte verkennen, hmm liever niet, dat is helemaal onbekend terrein tegemoet. We storten ons liever in afleiding en verleiding. Bovendien is zowat alles toegankelijk voor iedereen tegenwoordig. Een wereldreis maken is een standaarditem geworden op het ‘to-do lijstje’. We willen alles meemaken en ervaren, want het kan en we willen niet achterop raken. Zo ontwikkelen we een identiteit waarvan we geloven dat die eigenheid uitdrukt. Zo vormen zich patronen die ons de illusie voorhouden dat we echt onszelf zijn.

Steeds meer komen we erachter dat er toch minder overblijft van de verbinding met jezelf. Die zorgvuldig opgebouwde identiteit begint deukjes te vertonen. Je bevindt je als het ware buiten jezelf, je energieveld is opgeslokt door alles wat je consumeert. Dat is alles wat je ziet, hoort, drinkt, eet, leest, koopt, prikkelt, etc. Op de automatische piloot bewegen we als verslaafden richting allerlei vormen van consumeergedrag die ons beloven (zo denken we) ons dichterbij onszelf te brengen. Want daar spelen de media, reclamewereld en winkels erg goed op in. Bezinning, spiritualiteit en jezelf zijn verkopen goed als product. We zijn robots met een vaste programmering, waarbij herhaling het programma en alle overtuigingen die daarbij horen steeds dieper graveert op je harde schijf.

‘Ieder ogenblik kies je je eigen ik. Maar kies je – jezelf? Of het toevertrouwde talent dat ‘ik’ heet.’ (Dag Hammarskjöld)

Het hoeft allemaal niet zo’n groot drama te zijn en genieten is een groot goed, een recht. Ben je regelmatig bewust van je eigen keuzemogelijkheden en je vrije wil. Het leven is niet maakbaar, maar we hebben wel invloed op de manier waarop wij het leven zien en beleven, waar we welke waarde aan toekennen en waarom. Kunnen we terug naar het kleine geluk, de schoonheid van het alledaagse? Het vormt namelijk de basis van al het andere dat komt en gaat. Probeer het eens, hoe ziet schoonheid in het alledaagse leven er voor jou uit?

Wat is dan echt eigen en authentiek?

Alle prikkels om ons heen die ons uitdagen en beproeven om meer en blijvend te consumeren, vragen tegelijkertijd ook om een bewustere keuze. Het extreem vraagt om een tegenbeweging. Komen jouw keuzes voort uit de verbinding met jezelf of word je vooral meegesleurd door je programmering en patronen. Voor velen leidt het al tot problemen en uitval. Er bestaan meerdere uitingsvormen die de urgentie aangeven. Verslavingsgedrag, ziekten, burn-out, depressie, zinloosheid, geweld ze geven allemaal aan dat we niet onze Eigen Wijze Weg gaan maar eigenwijze patronen en robotgedrag volgen. 

Je Eigen Wijze Weg gaan is een manier van leven, een levenshouding waarin je het mooiste in zowel jezelf als de ander naar boven kunt halen, omdat je vanuit vertrouwen leeft en dat wat ten diepste eigen is naar buiten brengt. Juist dan kunnen we ons ware potentieel leven met alle gaven en talenten die daarbij horen. De relatie die je met jezelf hebt is de belangrijkste, daar maak je verbinding met je eigen wijsheid en kun je in alle vertrouwen je eigen pad bewandelen dat daarbij hoort. Die relatie met jezelf vraagt om onderhoud en is altijd in beweging.

Zie jij jezelf vaak door de ogen van de ander? Of kijk je ook wel eens van binnenuit naar jezelf?

Authentiek zijn gaat over het steeds opnieuw losbreken van oude, vergane of zinloze patronen en overtuigingen. Kiezen voor nieuwe vormen, anders gaan kijken, ruimte geven, op adem komen, meebewegen met het leven. We verliezen juist veerkracht door ons eeuwige verzet, onze verwachtingen stellen ons in op onvermijdelijke teleurstellingen. Meebewegen is de natuur volgen, jouw natuur, die is niet rigide en vaststaand.

Hoe ervaar jij dat en wat kan helpen?

Wat kan helpen in het aangaan van deze dynamische levenshouding, is iedere dag iets kleins anders doen dan je normaal zou doen. Je stapt uit je comfortzone, je gaat denken, voelen, kijken en zien in mogelijkheden waardoor je creativiteit gaat stromen. Creativiteit in de zin van creëren, of dat nu letterlijk is of figuurlijk in de zin van nieuwe betekenissen. Je kunt in een creatief proces namelijk ook nieuwe ideeën krijgen, inspiratie voelen, anders gaan kijken en het leven anders gaan ervaren en beleven. Bovendien kan iets anders doen ook betekenen iets juist te laten en stilte te zoeken. Dat is overigens niet nog beter je best doen, maar het leven ruimte geven om zich aan jou te kunnen ontvouwen. Jezelf ruimte geven om te kunnen zien wat jouw levenspad je geeft.

‘Wees iedere dag weer bereid om opnieuw te beginnen.’ (Meister Eckhart)

Neem het leven niet te serieus en sta open om te blijven ontdekken en verwondert te kunnen raken. Wat je ook kan helpen is iedere dag jezelf even losweken van alle vervuiling die je toegelaten hebt en verzamelt. Opruimen en opschonen zijn dagelijkse bezigheden! Dat schept ruimte en geeft geen kans aan verstoppingen waardoor je geleidelijk jezelf gevangen zet in je eigen vervuiling. Stap iedere dag bewust uit de situaties en energie van jezelf en andere personen die je belasten. Begin weer met een blank canvas, een schone lei. Lichaam en geest hebben evenveel onderhoud en aandacht nodig.

Ik las deze quote in de Flow, hij komt van Pippi Langkous en wie vond haar logica en levenshouding vroeger al niet heerlijk bevrijdend! Ook zo’n uitspraak kan je helpen, iets kleins dat je zorgen en overtuigingen onmiddellijk relativeert.

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan.’ (Pippi Langkous)


 

6881491136905fb65aa8c46a4f2c28fb57483bdc47599.JPG