Vragen zonder antwoorden»

Gepubliceerd op 10-07-2016

Vragen zonder antwoorden zijn erg de moeite waard om gesteld te worden.

Ze drukken uit waar je op dit moment mee zit, welk stil verlangen je koestert, wat in de weg staat, wat je wil leren, wat nu leeft. Vragen over verleden en toekomst, waar angst in schuilt of een verwachting. Bijna iedereen kent ze wel. Ze kunnen je pakken en zakken, zingeven maar ook moedeloos en machteloos maken.

Het antwoord, op sommige vragen heel concreet, kan ook abstract of afwezig blijven. Juist op de gewichtige vragen. Toch geeft het stellen ervan aan jezelf of de ander vaak nieuwe openingen of een andere kijk op de situatie. Je zet iets in beweging en dat is van groot belang. Het leven is dynamisch, behoeft stroming en beweging, zo zijn ook de antwoorden. Altijd in beweging, net als jijzelf! Het is daarom ook niet voor niets dat vaak wordt gezegd: focus niet alleen op je einddoel, maar heb echt aandacht voor het pad dat je loopt, voor elk moment. Ben onderweg zoals de antwoorden en blijf je vragen stellen. Het is pas onderweg dat je je bestemming leert kennen om vervolgens weer een nieuwe te kiezen of tegen te komen. Je komt er nooit, je bent er altijd. We kunnen slechts de eerste stap steeds zetten, verder kijken heeft geen zin, want elke stap doet er toe en brengt je een heel eigen ervaring.

Zo wordt thuiskomen ook geen einddoel of een eindbestemming, maar een unieke weg om te gaan, jouw weg. Bovendien is iets nooit eerder waar dan dat je het zelf geleefd hebt.

Heb geduld met al wat onopgelost in uw hart woont
En probeer de vragen zelf lief te hebben...
Zoek niet naar de antwoorden.
Zij worden u wellicht niet gegeven,
omdat u niet in staat zou zijn ze te leven.
En waar het om gaat, is alles te leven.
Leef de vragen nu.
Misschien dat u, op een dag in de toekomst,
langzamerhand, zonder het zelfs te merken,
uw weg naar de antwoorden leeft.

Rainer Maria Rilke 

 

56414681399374b519af8f1988da44ff30b103d54ea09.jpg